Kuollut hammas – Opas hampaan hoitoon ja seurantaan

kuollut hammas

Kuollut hammas on yleinen hammaslääketieteellinen ongelma, joka vaatii asianmukaista hoitoa ja seurantaa. Tässä oppaassa tutustutan teidät tähän ilmiöön, sen syihin, oireisiin ja hoitovaihtoehtoihin. On tärkeää ymmärtää, miten kuollut hammas vaikuttaa suun terveyteen ja miksi asianmukainen hoito on erittäin tärkeää.

Mistä kuollut hammas johtuu?

Useat tekijät voivat johtaa hampaan kuolemiseen. Yleisimmät syyt ovat syvä karies eli hammasmätä, traumatisoituminen, hammasvauriot ja pitkälle edennyt infektio. Kuollut hammas voi olla seurausta huomaamattomasta tai hoitamattomasta kariesvauriosta tai esimerkiksi urheiluvammoista. Ajan mittaan nämä tekijät voivat vaurioittaa hampaan sisällä sijaitsevaa pulpaa, joka vastaa hampaan herkästä ja verisuonirikkaasta ydinkudoksesta.

Yleisimmät syyt hampaan kuolemiseen ovat:

 • Karies
 • Hampaan traumatisoituminen
 • Hammasvauriot
 • Pitkälle edennyt infektio
 • Urheiluvamma

Kuollut hammas oireet

Kuolleen hampaan tunnistaminen voi olla haastavaa, mutta on olemassa joitakin merkkejä, jotka voivat viitata siihen. Potilas saattaa kokea hampaan ympärillä epämukavuutta tai kipua, erityisesti purressa tai purentavoimien ollessa voimakkaat. Toisinaan kuolleen hampaan ympärillä oleva ikeni saattaa turvota tai tulehtua. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jotkut kuolleen hampaan oireista voivat olla lieviä tai jopa oireettomia, joten hammaslääkärin säännölliset tarkastukset ovat ratkaisevan tärkeitä.

Kun suussa on kuollut hammas, oireet ovat:

 • Kipu: Kuolleen hampaan ympärillä voi esiintyä epämukavuutta tai kipua, erityisesti kun puretaan tai kun hammas joutuu alttiiksi paineelle.
 • Punoitus ja turvotus: Ikenen alue kuolleen hampaan ympärillä saattaa tulehtua, mikä voi aiheuttaa punoitusta ja turvotusta.
 • Pahanhajuinen hengitys: Infektio kuolleen hampaan sisällä voi aiheuttaa pahanhajuista hengitystä, jota kutsutaan myös nimellä halitoosi.
 • Herkkyys lämpöä ja kylmää kohtaan: Kuollut hammas voi reagoida voimakkaammin lämpöön tai kylmään verrattuna terveisiin hampaisiin.
 • Herkkyys purressa: Kuollut hammas saattaa tuntua herkemmältä purttaessa tai purentavoimien ollessa voimakkaat.
 • Tummentunut väri: Kuollut hammas voi muuttaa väriään, ja se saattaa näyttää tummemmalta verrattuna muihin hampaisiin.
 • Purukyvyn heikentyminen: Joskus kuollut hammas voi aiheuttaa purukyvyn heikentymistä, ja potilas saattaa havaita vaikeuksia pureskelussa.
 • Oireettomuus: On kuitenkin tärkeä huomata, että jotkut kuolleen hampaan tapaukset voivat olla täysin oireettomia. Tämän vuoksi säännölliset hammaslääkärikäynnit ovat tärkeitä, jotta mahdolliset ongelmat voidaan havaita varhaisessa vaiheessa.

Diagnoosi ja hammaslääkärin rooli

Hammaslääkäri suorittaa kattavan tutkimuksen, mukaan lukien röntgenkuvat, hampaan kunnon arvioinnin ja potilaan oireiden kartoituksen, diagnosoidakseen kuolleen hampaan. Diagnoosin vahvistamisen jälkeen hammaslääkärin rooli korostuu hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hoitamattomana kuollut hammas voi aiheuttaa vakavia infektioita ja levitä muihin suun alueen kudoksiin.

Näin hammaslääkäri tekee diagnoosin kuolleesta hampaasta:

 • Potilaan haastattelu ja oireiden kartoitus: Hammaslääkäri aloittaa potilaan haastattelulla eli anamneesilla, jossa hän kysyy potilaalta mahdollisista oireista ja oireiden kestosta. Tämä auttaa hammaslääkäriä saamaan ensikäsityksen potilaan tilasta ja ohjaa jatkotutkimuksia.
 • Kliininen tarkastus: Hammaslääkäri tutkii suun alueen huolellisesti käyttäen erilaisia työkaluja ja valoa. Hän tarkastelee hampaita, ikeniä, limakalvoja ja ympäröiviä kudoksia. Hammaslääkäri voi etsiä näkyviä merkkejä, kuten tummuneita hampaita tai ientulehdusta, jotka voivat viitata kuolleen hampaan mahdollisuuteen.
 • Oireiden tarkempi kartoitus: Hammaslääkäri voi kysyä potilaalta tarkemmin kipujen tai epämukavuuden luonteesta ja sijainnista. Tämä auttaa erottamaan kuolleen hampaan aiheuttaman kivun muista mahdollisista syistä.
 • Röntgenkuvat: Hammaslääkäri tilaa yleensä röntgenkuvat potilaan hampaista. Röntgenkuvien avulla hammaslääkäri näkee hampaiden juurikanavat ja hampaan sisäiset rakenteet. Kuolleen hampaan juurikanava voi näkyä laajentuneena tai hampaan ympärillä voi näkyä merkkejä infektiosta.
 • Lämpö- ja purukoetutkimukset: Hammaslääkäri voi suorittaa lämpö- ja purukoetutkimuksia arvioidakseen hampaan herkkyyttä lämpöön ja puristukseen. Kuolleen hampaan reaktio näihin testeihin voi olla erilainen verrattuna terveisiin hampaisiin.
 • Pulpatesti: Hammaslääkäri voi käyttää erityisiä testejä arvioidakseen hampaan pulpan toimintaa. Pulpatestin avulla voidaan tunnistaa, onko hampaan pulpa elävä tai kuollut.
 • Diagnoosin vahvistaminen: Yhdistämällä kaikki kerätty tieto, hammaslääkäri tekee diagnoosin kuolleesta hampaasta. Jos hampaan pulpa on vaurioitunut tai kuollut, hammaslääkäri tekee diagnoosin ja päättää jatkohoidosta.

Kuinka kuollut hammas hoidetaan

Onneksi kuolleen hampaan hoitoon on useita vaihtoehtoja. Yleisin hoitomuoto on juurihoito, jossa hampaan sisältä poistetaan kuollut kudos ja puhdistetaan kanavat perusteellisesti. Tämän jälkeen hammas täytetään ja tarvittaessa vahvistetaan kruunulla. Joissakin tapauksissa hammas voi kuitenkin olla niin vaurioitunut, ettei juurihoito ole mahdollinen, ja silloin hammas saattaa joutua poistettavaksi. On myös mahdollista harkita hammasimplanttia tai sillan asentamista kuolleen hampaan korvaamiseksi.

Seuraavaksi kerron hieman tarkemmin eri hoitovaihtoehdoista.

Juurihoito

 • Juurihoito on yleisin hoitomuoto kuolleelle hampaalle, kun hampaan juurikanavat ovat vaurioituneet tai pulpaa on kuollut.
 • Hoitoprosessissa hampaan sisältä poistetaan kuollut tai vaurioitunut pulpakudos sekä mahdolliset infektiot.
 • Kanavat puhdistetaan ja desinfioidaan huolellisesti, minkä jälkeen ne täytetään erityisellä juuritäytteellä, joka estää bakteerien pääsyn kanaviin.
 • Lopuksi hammas voidaan vahvistaa kruunulla, jos se on tarpeen, sillä juurihoitohoidettu hammas voi olla heikentynyt.

Hampaan poisto

 • Jos kuolleen hampaan juurihoito ei ole mahdollista tai se ei ole onnistunut, hammaslääkäri voi suositella hampaan poistoa.
 • Hampaan poisto voi olla tarpeen, jos infektio on levinnyt liian pitkälle, hammas on liian vaurioitunut tai sen ympärillä olevat kudokset ovat kärsineet.
 • Poiston jälkeen potilaalle voidaan tarjota erilaisia vaihtoehtoja puuttuvan hampaan korvaamiseksi, kuten hammasimplantaatti tai silta.

Hammasimplantti

 • Hammasimplantti on yksi vaihtoehto puuttuvan hampaan korvaamiseksi.
 • Hammasimplantti asetetaan leuan luuhun ja toimii uuden hampaan juurena. Se on valmistettu kestävästä materiaalista, kuten titaanista.
 • Implantaatin päälle kiinnitetään proteesi eli hammas, joka näyttää ja tuntuu luonnolliselta.
 • Hammasimplantti voi olla hyvä vaihtoehto, jos potilaan purenta ja leukojen luut ovat riittävän terveet implantointia varten.

Hammassilta

 • Hammassilta on toinen tapa korvata puuttuva hammas.
 • Hammassilta koostuu useista keinotekoisista hampaista, joita tuetaan viereisten hampaiden päällä olevilla kruunuilla.
 • Silta kiinnitetään pysyvästi viereisten hampaiden päälle, ja se toimii kuin siltana puuttuvan hampaan tilalla.
 • Hammassilta voi olla hyvä vaihtoehto, jos viereiset hampaat ovat vahvat ja tarpeeksi terveet tukemaan siltaa.

Varhaisen hoidon tärkeys

Yksi keskeinen asia, joka ansaitsee erityistä huomiota kuolleen hampaan hoidossa, on varhainen hoitoon hakeutuminen. Aikainen diagnoosi ja hoito ovat ratkaisevan tärkeitä, kun kyseessä on kuolleen hampaan ongelma. Mitä nopeammin hammaslääkäri pystyy diagnosoimaan kuolleen hampaan, sitä paremmat mahdollisuudet ovat säilyttää hampaan terveys ja välttää vakavampia komplikaatioita.

Kun on kuollut hammas suussa, on riski, että tulehdus voi levitä hampaan juurikanavista ympäröiviin kudoksiin ja ikeniin. Tämä voi aiheuttaa kipua, turvotusta ja vakavia infektioita. Jos tulehdus pääsee leviämään, se voi johtaa luun menetykseen ja jopa viereisten hampaiden vaurioitumiseen.

Varhaisen hoidon merkitys korostuu erityisesti juurihoidon yhteydessä. Kun kuolleen hampaan juurikanavat puhdistetaan ja täytetään mahdollisimman pian, vähenee infektioriski merkittävästi. On tärkeää, että potilaat eivät lykkää hammaslääkärille menoa, vaan hammashoidot aloitetaan mahdollisimman pian, jos he epäilevät kuolleen hampaan ongelmaa tai havaitsevat mitään epätavallista suussaan.

Lisäksi on hyvä muistaa, että kuolleen hampaan oireet voivat olla lieviä tai jopa oireettomia alussa. Tämä voi johtaa siihen, että potilaat eivät huomaa ongelmaa tai eivät pidä sitä kiireellisenä. Kuitenkin varhainen hoito voi usein auttaa säilyttämään hampaan, kun taas hoitamattomana tilanne voi pahentua ja johtaa vaikeampiin hoitoihin tai hampaan poistoon.

Komplikaatiot ja seuranta

Hoidon jälkeen on tärkeää seurata kuolleen hampaan tilaa ja tunnistaa mahdolliset komplikaatiot ajoissa. Joskus juurihoito voi vaatia uusintakäsittelyä, mikäli infektio jatkuu tai oireet eivät helpota. Lisäksi on tärkeää noudattaa säännöllisiä hammaslääkärikäyntejä, jotta hammaslääkäri voi seurata hampaan kuntoa ja tunnistaa mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa.

Kuinka ehkäistä mahdolliset komplikaatiot

Kuolleen hampaan hoitoon liittyvien komplikaatioiden ehkäisemiseksi on tärkeää noudattaa tarkkoja hoito-ohjeita ja seurata hammaslääkärin antamia neuvoja. Alla on muutamia vinkkejä, jotka auttavat ehkäisemään mahdollisia komplikaatioita kuolleen hampaan hoidossa:

 1. Noudata hammaslääkärin ohjeita: Seuraa tarkasti hammaslääkärin antamia hoito-ohjeita ja käy säännöllisesti kontrollikäynneillä. Noudata määrättyjä lääkityksiä ja käytä suuhygieniatuotteita, kuten antibakteerista suuvesiä, jos hammaslääkäri niitä suosittelee.
 2. Pidä suu puhtaana: Hyvä suuhygienia on avainasemassa. Pese hampaat vähintään kahdesti päivässä fluorihammastahnalla ja käytä hammaslankaa päivittäin. Puhdista myös hammasvälit ja ienrajat huolellisesti.
 3. Vältä haitallisia tottumuksia: Vältä hampaita vahingoittavia tottumuksia, kuten puremista kovia esineitä tai purukumilla pureskelua. Tämä auttaa vähentämään hampaan kuormitusta.
 4. Vältä kovien ruokien pureskelua: Vältä pureskelemasta tai puremasta kovia ruokia tai esineitä kuolleella hampaalla. Pehmeämpi ruoka ja vähemmän purentavoimaa auttavat ehkäisemään hampaan vaurioita.
 5. Vältä hapanta ja sokerista ruokaa: Rajoita hapan ja sokerinen ruoan ja juoman kulutusta, koska ne voivat vaurioittaa hampaita ja aiheuttaa reikiintymistä.
 6. Vältä tupakointia: Tupakointi voi hidastaa paranemista ja altistaa hampaat ja ikenet infektioille. Vältä tupakointia ja muita tupakkatuotteita hoidon aikana.
 7. Säännölliset hammaslääkärin tarkastukset: Käy säännöllisesti hammaslääkärin tarkastuksissa ja seurantakäynneillä. Hammaslääkäri voi tunnistaa mahdolliset komplikaatiot varhaisessa vaiheessa ja tarvittaessa hoitaa ne ajoissa.
 8. Raportoi oireista: Jos havaitset mitään epätavallisia oireita, kuten kipua, turvotusta tai infektioon viittaavia merkkejä, raportoi niistä välittömästi hammaslääkärillesi.
 9. Pidä yleinen terveys kunnossa: Hyvä yleinen terveys edistää myös suun terveyttä. Huolehdi terveellisestä ruokavaliosta, liikunnasta ja riittävästä unesta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa ehkäisemään komplikaatioita kuolleen hampaan hoidossa ja varmistaa hampaan pitkäaikaisen terveyden. Muista, että jokainen potilas on yksilöllinen, ja hammaslääkäri voi tarjota sinulle parhaiten sopivat hoitosuunnitelmat ja neuvot oman tilanteesi perusteella.

Ennaltaehkäisy

Paras tapa ehkäistä kuollutta hammasta on pitää suu terveenä ja noudattaa säännöllistä hammashygieniaa. Pese hampaat kahdesti päivässä fluorihammastahnalla, käytä hammaslankaa ja huuhdo suu päivittäin. Vältä myös ylihappamien ruokien ja juomien liiallista kulutusta, sillä ne voivat aiheuttaa hampaiden rappeutumista.

Alla on muutamia vinkkejä, jotka auttavat ehkäisemään hampaan kuolemista:

 • Säännöllinen hammashoito: Pese hampaat vähintään kahdesti päivässä fluorihammastahnalla. Käytä hammaslankaa päivittäin puhdistaaksesi hampaiden välit ja poistaaksesi plakkia, jota hammasharja ei tavoita.
 • Rajoita sokerin ja happaman ruoan kulutusta: Vähennä sokeristen ja happamien ruokien ja juomien kulutusta, sillä ne voivat aiheuttaa hampaiden reikiintymistä ja vaurioittaa hammaskiillettä.
 • Vältä hampaan vammoja: Vältä puremasta kovia esineitä tai käyttämästä hampaita avainten tai muiden esineiden avaamiseen. Vääränlainen purenta tai hampaan vammoja voi aiheuttaa hampaan vaurioitumisen.
 • Käy säännöllisesti hammaslääkärillä: Säännölliset hammaslääkärin tarkastukset ja ammattimainen puhdistus auttavat tunnistamaan mahdolliset hampaiden ongelmat varhaisessa vaiheessa.
 • Varhainen hoito: Jos havaitset mitään epätavallisia oireita hampaissa, kuten jatkuvaa kipua, herkkyyttä tai tummentumista, hakeudu välittömästi hammaslääkärin hoitoon. Varhainen hoito voi estää tilanteen pahenemisen.
 • Suojaa hampaat vammoilta: Jos osallistut urheiluun tai muihin riskejä aiheuttaviin toimintoihin, käytä hampaiden suojaa (esimerkiksi hammassuojia), jotka voivat auttaa välttämään hampaiden vaurioita.
 • Pidä yleinen terveys kunnossa: Hyvä yleinen terveys ja terveelliset elämäntavat edistävät myös suun terveyttä. Huolehdi tasapainoisesta ruokavaliosta, juo tarpeeksi vettä ja vältä tupakointia.

Kuinka kuollut hammas vaikuttaa suun terveyteen

Kuollut hammas ei ole pelkästään paikallinen ongelma, vaan sillä voi olla laajoja vaikutuksia koko suun terveyteen. Yksi merkittävä huolenaihe kuolleen hampaan tapauksessa on mahdollisen infektion leviäminen. Kun suussa on hammaskuolio, se toimii suotuisana ympäristönä bakteerien kasvulle ja lisääntymiselle hampaan sisällä.

Jos infektio pääsee leviämään hampaan juurikanavista muihin suun alueen kudoksiin, se voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita, kuten:

 • Ientulehdus: Infektio voi levitä ientaskuihin ja aiheuttaa ientulehdusta. Tämä voi johtaa ikenien punoitukseen, turvotukseen, verenvuotoon ja ientaskujen syvyyden lisääntymiseen.
 • Luunmenetys: Hampaan ympärillä oleva luu voi vaurioitua, jos infektio jatkuu hoitamattomana. Luun menetys voi heikentää hampaiden tukea ja aiheuttaa hampaiden löystymistä.
 • Absessi: Vakava infektio voi johtaa absessin muodostumiseen, joka on märkäpaise hampaan juurialueella. Absessi voi olla erittäin kivulias ja vaatii välitöntä hoitoa.
 • Levinnyt infektio: Jos infektio leviää edelleen suun alueella, se voi vaikuttaa muihin hampaisiin, leukaan tai jopa levitä muihin kehon osiin verenkierron välityksellä. Tämä voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten sepsiksen.

On tärkeää korostaa, että kuollut hammas suussa voi olla myös esteettinen huolenaihe, sillä se voi muuttaa hampaan väriä ja vaikuttaa hymyn ulkonäköön. Tämä voi vaikuttaa potilaan itsetuntoon ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Ota kuollut hammas vakavasti

Kuollut hammas on tärkeä asia ottaa vakavasti, ja asianmukainen hoito on elintärkeää suun terveyden ylläpitämiseksi. Juurihoito, hampaan poisto ja korvaavat hoitovaihtoehdot ovat avainasemassa tämän ongelman ratkaisemisessa. Muista seurata säännöllisesti hammaslääkärin ohjeita ja huolehtia suun terveydestä ennaltaehkäisevästi.

Tämä nettisivusto käyttää evästeitä taatakseen parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.